KomKor

Program KomKor nadzoruje stacje ochrony katodowej, które są wyposażone w źródła DIRIS, DIRISAT i MIRIUS, lub elektryczny polaryzowany drenaż CompuDren, czy inny ogólny elektryczny polaryzowany drenaż.

Stacje są rozmieszczone w różnych miejscach w terenie i za pośrednictwiem internetowej transmisji danych mogą konfigurować i wyświetlać dyspozytorowi stan bieżący.