KomKor

Program KomKor nadzoruje stacje ochrony katodowej, które są wyposażone w źródła DIRIS, DIRISAT i MIRIUS, lub elektryczny polaryzowany drenaż CompuDren, czy inny ogólny elektryczny polaryzowany drenaż.

Program KomKor skutecznie zarządza monitoringiem stacji ochrony katodowej wyposażonych w systemy DIRIS, DIRISAT, MIRIUS, CompuDren oraz inne typy elektrycznych drenaży polaryzacyjnych. Dzięki zaawansowanej komunikacji danych przez internet, stacje umiejscowione w różnorodnych warunkach terenowych mogą być zdalnie ustawiane i monitorowane, co umożliwia dyspozytorom uzyskanie w czasie rzeczywistym przeglądu aktualnego stanu ochrony.

Takie podejście zapewnia wysoki poziom ochrony i efektywność monitorowania infrastruktury ochrony katodowej, co przekłada się na dodatkową wartość dla zarządzania i konserwacji urządzeń. KomKor reprezentuje zatem kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania ochroną katodową, oferując możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany stanu i optymalizację działania.